Aby ste mali zo psa radosť, nie starosť

Pravidlá klubu

1.    Všetci zúčastnení pri výcviku bezvýhradne plnia príkazy výcvikára

2.    Každý majiteľ je v priestoroch cvičiska plne zodpovedný za svojho psa a za škody ním spôsobené
3.    Pri prvej návšteve cvičáku a vždy na vyzvanie musí majiteľ psa preukázať, že jeho pes bol riadne zaočkovaný a odčervený
4.    Členský príspevok sa platí na polrok. Nový člen má povinnosť zaplatiť na druhej návšteve cvičáku
5.    Cvičenie skupín začína presne
6.    Pri príchode na cvičisko má byť každý pes riadne ustrojený a vyvenčený
7.    Správne ustrojenie znamená, že pes má mať riadne upevnený pevný obojok a je pripnutý na pevnom vodítku (vôdzke)
8.    Ak neurčí výcvikár inak, musí mať každý pes starší ako 9 mesiacov v priestoroch cvičiska riadne upevnený náhubok
9.    Každý psovod musí odstrániť výkaly svojho psa z priestorov cvičiska a priľahlých priestorov
10.  Dospelý pes, ktorý nie je ovládateľný sa nezúčastňuje nácviku obrán (či je pes ovládateľný určuje výcvikár)
11.  Každý člen musí pomáhať a podieľať sa na činnosti klubu

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kynologický klub Chabenec Dúbrava 325
03212
0903-113 691